КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ

Міжнародна діяльність кафедри

Міжнародна діяльність кафедри англійської філології і перекладу

Викладачі кафедри англійської філології і перекладу у 2013-2014 навчальному році брали участь у виконанні міжнародних проектів із грантової підтримки. Студентами та викладачами кафедри було ініційовано проект «Від серця до серця», в межах якого було зібрано понад 6 тисяч гривен допомоги, на які було закуплено ліки та продукти для хоспісного відділення 11 дитячої лікарні м. Києва. Студенти та викладачі не лише допомагають дітям хворим на рак ліками та продуктами, але й відвідують дітей, організовуючи для них творчі заняття із вивченням англійської мови.

Викл. Прокопчук М.М. є членом міжнародної педагогічної організації ім. Януша Корчака, у складі якої є понад 15 країн європейської спільноти, включно з Ізраїлем та США.

У 2013-2014 н.р. проводилася співпраця з Ресурсним Центром для викладачів англійської мови при посольстві США, Британською Радою та Міжнародним відділом КНЛУ. Викладачі кафедри отримують запрошення для участі в міжнародних наукових і освітніх заходах, для публікацій в наукових періодичних журналах, представлених в  SCOPUS, від Міжнародної агенції з розвитку культури, освіти і науки, Австралія, Мельбурн (International Agency for the Development of Culture, Education and Science, Australia, Melbourne).

В межах міжнародної діяльності студенти та викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних педагогічних конференцій ім. Януша Корчака, присвячених обговоренню соціальних, педагогічних та освітянських проблем молоді в країнах Європи та Америки (відп. викл. Прокопчук М.М.).

Кафедра співпрацює із провідними університетами України (Міжнародний університет «Україна», Сумський НУ, Харківський НУ імені В.Н. Каразіна, Кіровоградський ДПУ, Полтавський ДПУ, Маріупольський ДПУ, Житомирський ДПУ, Горлівський ДПІІМ та ін.), бере участь в організації і проведенні спільних наукових конференцій (проекти знаходяться у розробці) та обміні викладачами-лекторами.

В 2013-2014 навч. році студенти ПА 10-10, а саме Анна Рябущенко, Кирил Гусаков, Ганна Гутнікевич разом із викладачем М.М. Прокопчук були активними учасниками міжнародної педагогічної конференції в м. Гент, Данія, яка проводилась на базі педагогічного університету м. Гент 11–17 грудня 2013 року. Конференція була присвячена проблемі адаптації молоді з особливими потребами до громадянського європейського простору.

Співпраця з Ресурсним центром для викладачів англійської мови при посольстві США та Британською Радою: інформування з питань отримання академічних грантів і стажування у вищих навчальних закладах США і Великобританії, відвідування викладачами кафедри методичних семінарів, що проводяться американськими, британськими інструкторами.

Детальну інформацію за всі роки дивіться тут

Участь викладачів кафедри англійської філології і перекладу у наукових конференціях у 2013 календарному році

 

№п/п Прізвище, ім’я,по-батькові Тема доповіді Назва конференції
1. Ніконова В.Г. Етнокультурні аспекти мовної особистості Шекспіра в поетико-когнітивному ракурсі Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013 р.
2. Ніконова В.Г. Тропеика как проблема художественного перевода (на материале русских переводов Шекспира) Міжнародна науково-практична конф. «Актуальні проблеми навчання іноземних мов і перекладу», Київ, КНЛУ, 11-12 квітня 2013 р.
3 Гарбар І.О. Роль і місце когнітивної метафори, джерелом якої є війна, у творі Джона Грішема «The street lawyer». Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
4 Гарбар І.О. Особливості сугестивно-магічної функції мови  ХІV Міжнародна науково-практична конференціяПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУ НАУКИЧернівці, 25-26 жовтня 2014 року.
5 Гарбар І.О. Сугестія: типологія та умови реалізації Україна і світ: діалог мов та культур — міжнародноа науково-практична конференція, 19-21 березня 2014 року
6 Голіяд Н. І. Ієрархічна організація базового когнітивного домену ЧАС у концептосфері англійської загадки VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура — особистість», м. Острог, Національний університет “Острозька академія”, 3-4 квітня 2014 р.
7 Голіяд Н. І. Концептуалізація простору в англійській загадці VIII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу», м. Чернівці,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 25-26 квітня 2014 р.
8 Голубенко Н.І. Проблема перекладності етнокультурного концепту VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка  (Кіровоград, 27-28 березня 2014 року.
9 Голубенко Н.І. Вплив концептуальної та мовної асиметрії на переклад VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «між культурна комунікація: Мова – Культура – Особистість», Національний університет «Острозька академія» (Острог, 03-04 квітня 2014 року).
10 Горицька Ю. В. Лінгвокультурологічні особливості творів англомовних письменників українського походження Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”, Київ, КНЛУ, 19–21 березня 2014 р.
11 Горицька Ю. В. Засоби вираження прагматичного рівня вторинної мовної особистості в художньому дискурсі Міжнародна наукова конференція «Прагматика наративу: когнітивно-поетологічні аспекти», Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка,  29-30 квітня 2014 р.
12 Гулевич М.О. Меми у теорії перекладу.1. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
13 Дейнеко І. А. Rendering of Proper Names in the Ukrainian Translation of Novel «/Oliver Twist» as Part of Charles Dickens’ Imagery and Style Presentation ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасної германської та романської філології», Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Луганськ, 13‑14 березня 2014 р.)
14 Дейнеко І. А. Переклад українською мовою назв професій, що перейшли до розряду історизмів, у романі Ч. Дікенза «Пригоди Олівера Твіста» Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київський національний лінгвістичний університет (Київ, 19‑21 березня 2014 р.)
15 Дейнеко І. А. Відтворення порівняння в українському перекладі роману Ч. Дікенза «Пригоди Олівера Твіста» VIII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кіровоград, 27‑28 березня 2014 р.)
16 Дейнеко І. А. Переклад українською мовою історизмів у романі  Ч. Дікенза «Пригоди Олівера Твіста» VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», Національний університет «Острозька академія» (Острог, 3‑4 квітня 2014 р.)
17 Дейнеко І. В. Correlation of the Author’s and the Translator’s Style in the Ukrainian Translation of J. Galsworthy’s Trilogy “The Forsyte Saga” Reflected in the Proper Names Rendering ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасної германської та романської філології», Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Луганськ, 13‑14 березня 2014 р.)
18 Дейнеко І. В. Difficulties in the Proper Names Rendering in Translation of J. Galsworthy’s Epic Novel “The Forsyte Saga” Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київський національний лінгвістичний університет (Київ, 19‑21 березня 2014 р.)
19 Дейнеко І. В. Особливості перекладу описів природи в трилогії Дж. Ґолзворзі «Сага про Форсайтів» VIII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кіровоград, 27‑28 березня 2014 р.)
20 Дейнеко І. В. Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі «Сага про Форсайтів» VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», Національний університет «Острозька академія» (Острог, 3‑4 квітня 2014 р.)
21 Ємець Н.О. Пропозиційний аналіз Я-висловлювань у дослідженні еволюційної складової поетичного Я (на матеріалі поезії Е. Бредстріт «The Four Ages of Man». Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
22 Єнько С.В. Іншомовна освіта у Хорватії у контексті Євроінтеграції. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
23 Єнько С.В Розвиток мовної освіти у Хорватії (кінець XX та початок XXI століття. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
24 Іваненко К.В. Лексико-семантичні особливості культурно-маркованих номінативних одиниць. VIIІ Міжнародна наукова конференція  «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу (25-26 квітня 2014 року, Чернівецький національний університет).
25 Іваненко К.В. Тематична група як матеріал мотиваційно-зіставного дослідження Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні  лінгвістичні парадигми» (19 березня 2014 року Горлівський інститут  іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»).
26 Іваненко К.В. Дослідження мовної картини світу на сучасному етапі розвитку лінгвістики. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов» (15-16 травня 2014 року.  Тернопільський національний економічний університет).
27 Іваненко К.В. Специфіка сучасних контрастивних досліджень. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (16 травня 2014 р. Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка).
28 Ігнатенко Л.Ю. Дериваційні відносини між фразеологічною одиницею та похідною від фразеологічною лексемою. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
29 Kalenichenko T.P. Modality as a text category. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
30 Карпенко Ю.В. Адресант як суб’єкт негативного маркування іміджу артиста у газетному дискурсі Міжнародна науково-практична конф. “Україна і світ: діалог мов та культур”, Київ, КНЛУ, 19―21 березня 2014 р.
31 Кіф’юк Т.П. Церковнослов’янізми в перекладах Біблії П. Куліша. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
32 Комарчева К.С. Вплив соціо-культурної ситуації на переклад тези Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014.
33 Кононець Ю.В. Доминирование визуального компонента товарных знаков в современном рекламном дискурсе ср. ХХ – нач. ХХІ ст. ХІХ Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи», Москва, 10 декабря, 2013 г.
34 Кононец Ю.В. Доминирование визуального компонента товарных знаков современного англоязычного рекламного дискурса Х Международная научно-практическая конференция «Язык и культура», Новосибирск, Центр развития научного сотрудничества, 14 февраля 2014 г.
35 Кононець Ю.В. Специфіка семіотичної презентації вербальних товарних знаків. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
36 Крижановська Т.Б. Компонентний аналіз як метод дослідження внутрішньої організації лексичних одиниць (на матеріалі ЛО на позначення концепту МУДРІСТЬ) Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
37 Кулешір М.М. Використання методу Г. Лозанова в навчанні іноземної мови XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2013», Київ, НАУ, 21-23 травня 2013 р.
38 Кулешір М.М. Художня самобутність апокаліптичних романів Дж. Уіндема. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
39 Кулешір М. М. Апокаліптична художня література: особливості жанру І Міжнародна конференція пам’яті професора В.І.Фесенко 27-28 квітня 2014 р.
40 Кулешір М. М. Функція перестороги в апокаліптичних романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера Всеукраїнська конференція «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» 10 квітня 2014 р.
41 Кулешір М. М. Елементи дистопії в моделюванні постапокаліптичного«світового порядку» в романах Дж.Уіндема ІІ Міжнародний симпозіум «Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії» 9-11 квітня 2014 р.
42 Максімов С.Є. Керував секцією «Теоретичні проблеми перекладу,виступав з доповіддю: «Перекладацький аналіз тексту». V Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу у мовному вищому навчальному закладі», 07-08 лютого 2013 р., Київ, КНЛУ.
43 Максімов С.Є. Керував секцією «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики». Брав участь у обговоренні доповідей всіх учасників (14 осіб), зокрема студентів магістратури, роботами яких керував: Казеко В. на тему «Кінодискурс як лінгвістичний феномен»; Нестеренко Д. на тему «Способи класифікації ненормативної лексики в сучасній лінгвістиці». Дні науки КНЛУ. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», 03-05 квітня 2013 р., Київ, КНЛУ.
44 Максімов С.Є. Перекладацький аналіз тексту. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
45 Малікова С.В. Формування професійних компетентностей у студентів факультету перекладачів. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
46 Markova Y.R. Horror Fiction Novel Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
47 Маркова Ю.Р. Сharacteristic features and types of horror novels and stories Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
48 Матвєйченко В.В. Складові елементи писемного мовлення у написанні ефективного параграфу. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
49 Machugovskyy K. National Identity and Globalisation Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
50 Мачуговський К.С. Стилістичні особливості творчості Рамю. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
51 Мелешкевич Л.М. Особливості структури наукового тексту енциклопедичної статті. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
52 Мелешкевич Л. М. Роль специфікаторів предиката в семантичній структурі речення (на матеріалі англомовних текстів енциклопедичних статей) Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
53 Никитченко К. П. До проблеми оказіонального слова та оказіонального словотворення. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ : діалог мов та культур» (19-21 березня 2014 року)
54 Пашун О.В. Переклад назв новогрецьких компаній, фірм та організацій українською мовою Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013 р.
55 Пашун О.В. Функціонально-граматичні особливості сучасного журналістського дискурсу спортивної тематики у новогрецькій мові. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
56 Подсєвак К. С. Опозиція на різних рівнях мови Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р
57 Польова Е.В. Методика перекладу неологізмів передвиборчого дискурсу V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вищому навчальному закладі», Київ, КНЛУ, 7–8 лютого 2013 р.
58 Польова Е.В. Критерії відбору неологізмів до словників новітньої лексики Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013 р.
59 Польова Е.В. Creating New Words in Pre-Election Discourse VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», Харківський національний університет ім.  В.Н. Каразіна, 25-26 квітня, 2013 р.
60 Польова Е.В. Developing Translation Coursebook: Challenges of Modern Time Міжнародна конференція «Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators», Краків (Польща), 10-11 жовтня, 2013 р.
61 Польова Е.В. Сучасні підходи до складання галузевих словників Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014 р.
62 Полякова П.С. Лінгвайна репрезентація релігійної картини світу на матеріалі творів Френка Перетті Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ,  19 – 21 березня 2014 р.
63 Прокопчук М.М. Принципи навчання другої іноземної мови Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
64 Прокопчук М.М. До проблеми визначення мови-джерела переносу та інтерференції у процесі формування мовних комптенцій в учнів основної школи І Міжнародна науково-практична конф. «Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності», м. Херсон, 17 травня 2013 р.
65 Прокопчук М.М. До питання принципів навчання другої іноземної мови учнів основної школи Міжнародна науково-практична конференція «Професійна іншомовна підготовка спеціалістів у ВУЗі: досвід, проблеми, перспективи», 19-20 грудня,  2013 р, м. Брест
66 Прокопчук М.М. Характеристика навчальних матеріалів для формування мовних комптенцій в другій іноземній мові в учнів основної школи (англійська мова після німецької) Міжнародна науково-практична конференція «Мови у відкритому суспільстві: проблеми міжкультурного спілкування», 18 – 19 жовтня, 2013 р., ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка
67 Прокопчук М.М. Особливості відбору та організації навчального матеріалу для формування мовних компетентностей в другій іноземній мові в учнів 5-го класу Одинадцята міжвузівська конф. молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур», 29-30 січня 2013 року у Донецькому національному університеті.
68 Прокопчук М.М. До проблеми визначення мови-джерела переносу та інтерференції у процесі формування мовних комптенцій в учнів основної школи VI Міжнародної науково-практичної конф.«Читання пам’яті Михайла Матусовського:Лінгвістика. Комунікація. Освіта», 14 – 15 березня 2013 року у Луганському державному інститут культури і мистецтв
69 Прокопчук М.М. Система вправ для формування мовних компетенцій в учнів основної школи в процесі навчання другої іноземної мови Міжнародна науково-практична конф. «Інноваційні технології в процесі викладання іноземної мови професійного спрямування», м. Київ, Дипломатична академія України, 30 травня  2013 р.
70 Прокопчук М.М. Суб’єктивні та об’єктивні чинники відбору та організіції змісту навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій в другій іноземній мові. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
71 Прос О.В. Лексико-семантичні особливості перекладу IT термінології. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 19 – 21 березня 2014 р.
72 Рахнянський В.В. Концепт «Коричнева Америка» у творчості Р. Родрігеза XXXIX Міжнародна конференція «Америка у багатополярному світі» Москва, МДУ, 6-9 грудня 2013 року
73 Рахнянський В.В. Образ Мексики в творчестве Ричарда Родригеза Международная научно-практическая конференция «Открытый мир: мультикультурный дискурс в языке и культуре». Чита, ЗГУ, 25 января 2014.
74 Рибакова К.А. Складники образу Вікторанської Англії Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014 р.
75 Русакова А.В. Поняття «лінгвокультурний типаж» vs. «гендерний стереотип» у сучасній англомовної картини світу V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», м. Дніпропетровськ,ДНУ ім. О.Гончара, 4-5 грудня 2014 року.
76 Русакова А.В. The project method in teaching a foreign language III регіональна наукова конференція «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві», м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О.Гончара, 28-29 листопада 2014 р.
77 Русакова А.В. Метод проектів у навчанні іноземним мовам Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб. наук. працьV Всеукраїнської науково-практичної  конференції, 25-26 квітня 2014 р. – м. Дніпропетровськ: Біла К.О.,  2014. – 146 с. – С. 63 – 66
78 Русакова А.В. Загальні питання перекладу юридичних термінів «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)»,Дніпропетровський держаний університет внутрішніх справ –  м. Дніпропетровськ, 25.04.2014 р.
79 Русакова А.В. Architectural and construction terminology in fiction “Наука и техника. Перспективы XXI века”,– г. Днепропетровск,Державна академія будівництва та архітектури, апрель 2014 г.
80 Русакова А.В. Ономастические реалии в переводе Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: зб. наук. праць V Всеукраїнської науково-практичної  конференції,25-26 квітня 2014 р. – м. Дніпропетровськ: Біла К.О.,  2014. – 146 с. – С. 122 – 124
81 Селіванова О.І. Vocabulary equivalence in translation VII Міжнародна наукова конференція,м. Харків, Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна, 25-26 квітня 2013 р.
82 Селіванова О.І. Актуальність проблем міжкультурної комунікації в сучасних умовах. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014 р.
83 Свердленко Г.М. Синтаксична інверсія в англійській  та українській мові. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
84 Свердленко Г.М. Основи підготовки персоналу прикордонного патруля США. Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
85 Скрябіна В.Б. Емотивність любовного дискурсу: перекладацький аспект Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.
86 Скрябіна В.Б. Лингвокультурные и переводческие аспекты фелицитарности Друга Міжнародна наукова конференція з лінгвістики та гуманітарних наук «Молодые ученые в инновационном поиске», Мінськ, МГЛУ, 29 травня 2013 р.
87 Скрябіна В.Б. Персуазивний потенціал побутової гіперболи Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу», КНЛУ, 7-8 лютого 2013 р.
88 Скрябіна В.Б. Персуазивний голос перекладача Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014 р.
89 Сніцар В.П. Паремії як джерело вивчення етико-правових звичаїв і уявлень англосаксонського і українського етносів Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014 р.
90 Тронь Т.В. United States Customs and Border Patrol (CBP): Its Structure and Main Tasks V Міжнародна          науково-практична конференція «Achievements of High Schools and Modern Science», м. Донецьк 15-17 жовтня 2013 р.
91 Тронь Т.В. Методичні засади фахової підготовки фахівців Берегової охорони США «Педагогіка в Україні та за кордоном», м. Харків, 28-29 листопада 2014 р.
92 Уваренко Т.П. Переклад медичної термінології Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013 р.
93 Чернікова О.І. Варіативність звукових повторів як основи римування в англійському віршованому художньому мовленні V Міжнародна наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПОЕТИКИ» Кам’янець-Подільський, 4-5 жовтня 2013 року.
94 Чернікова О.І. Звукові повтори як перекладацька проблема V Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі», Кам’янець-Подільський, 24-25 жовтня 2013 року.
95 Чернікова О.І. Предпереводческий анализ художественного текста ІІ Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України». Кам’янець-Подільський, 14 листопада 2013 року.
96 Чернікова О.І. Алітерація як засіб підсилення виразності тропів у художньому тексті (на матеріалі творів Д. Сіммонса «Гіперіон» та «Падіння Гіперіону») Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014 р.
97 Чернікова О.І. Алітерація як підсилюючий компонент зображально-виражальних засобів художнього тексту (на матеріалі «Гіперіону» Д. Сіммонса) VIII Міжнародна наукова конф. «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу», Чернівці, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 25-26 квітня 2014 р.
98 Чернікова О.І. Семантичні та фоносематничні зв’язки між фонетичними ітерантами в англійському й українському художньому мовленні VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики», Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, 10-11 жовтня 2014 р.
99 Чміленко О.М. Обсяг фікціонально маркованого контексту (на матеріалі літературних казок Р. Дала) Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014 р.
100 Шукало І.М. Коммуникативно-прагматическая компетенция переводчика V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі», 7-8 лютого 2013 року КНЛУ.
101 Шукало І.М. Специфіка перекладу комічного у кіно дискурсі ІІ Міжнародна науково-практична інтердисциплінарна конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє», 18-19 квітня 2013 р., м. Рівне (на базі Рівненського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти).
102 Шукало І.М. Стратегії комунікативного впливу в перекладі реклами IV-a Міжнародна наукова конференція „Мова. Культура. Комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових системах”, 25 квітня 2013 р., м Чернігів (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка)
103 Якимчук Л.Д. Метафізика смисла і поструктуральна модель лінгвістичного знака Міжнародна науково-практична конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013р.

 

            «Існую не для того, щоб мене кохали і закохувались, а для того, щоб я діяв і кохав. Не оточення повинне допомагати мені, а я маю обов’язок піклуватися про світ, про людину.»       

                                                                                                          Януш Корчак (Щоденник)

 198

(Викладач кафедри Гулевич М.О., , студентка Па 01-11 Ліна Стельмах під час роботи на міжнародному форумі)

 

В межах міжнародної діяльності кафедри студенти 4 курсу (Влада Альфаро, Катерина Боровик, Ганна Петренко, Ліна Стельмах, Віталій Нікітін) та викладачі (М.М. Прокопчук, М.О. Гулевич) брали активну участь у міжнародному форумі, присвяченому 25річчю Конвенції ООН про права дитини та 20річчю Українського товариства Януша Корчака, який проходив 17-19 жовтня 2014 року в м. Києві за підтримкою посольства Республіки Польщі в Україні, Польського інституту у Києві, ЮНІСЕФ, Кловського ліцею №77 в м. Києва, видавництва «Дух і літера», медіа-партнерів ICTV, ERA-FM, забезпечуючи послідовний та синхронний переклад для учасників з Австралії, Великобританії, Ізраїлю, Нідерландів, Польщі, США та Швейцарії.

В межах тематики міжнародного форуму широко обговорювалися соціально-педагогічні проблеми та виклики сьогодення, які потребують нагального вирішення як в українському суспільстві, так і в міжнародній спільноті. Студенти факультету набули потужного досвіду в перекладацькій діяльності, працюючи в якості перекладачів на круглих столах, тематика яких була присвячена впливу Корчака на сучасну українську педагогіку, історичному, культурному, соціальному та психологічному контексту допомоги дитині в кризовій ситуації.

207

(Студенти кафедри підчас роботи перекладачами на Міжнародному форумі 17-19 жовтня 2014р.м Київ, Україна)

 199

(Студент Па 12-11 Віталій Нікітін на під час роботи на міжнародному форумі)

 

16 жовтня 2014 року в КНЛУ відбулася зустріч студентів кафедри з пані Малгожатою Кміт, представником Європарламенту, на якій студенти широко обговорювали питання розбудови громадянського суспільства та місце молоді в цьому процесі.

182

(Малгожата Кміт та студенти кафедри під час обговорення)

 208

(Студенти Па 01-11 під час зустрічі з представником Європарламенту)

 

Міжнародні науково-практичні конференції, учасниками яких були викладачі кафедри:

 Міжнародна науково-практична конференція «Транскордонне співробітництво 2007-2013 рр.»(жовтень 2010 р., листопад 2012 р., Краков, Польща).

Міжнародна педагогічна конференція з питань соціалізації молоді з особливими потребами в сучасному суспільстві. (грудень 2013, м. Гент, Бельгія)

Міжнародна конференція «Україна – Канада: Можливості для співпраці» за участю провідних канадознавців (Канади та України) і українознавців з Канади (та інших країн), Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, Рівненська обл.), березень 2013 р.

Конференція «Україна та Османська імперія: діалог культур» у Турецькому центрі інформації та досліджень при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, березень 2013 р.

 

Участь у міжнародних програмах і тренінгах:

            підвищення рівня знань у галузі комп’ютерних та інформаційних технологій; використання міжнародних інформаційних ресурсів Університету Віндзор, провінція Віндзор, Канада (грудень-січень 2013 р.).

 «Youth Leaders in Аction» при Центрі канадознавтства, Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, Рівненська обл.), лютий 2013 р.

тренінги з підвищення якості освітніх послуг; лекції з пропагування гендерної рівності Університету Віндзор, провінція Віндзор, Канада (грудень-січень 2013 р.).

 

Share
Share