КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ

Виховна робота кафедри

Позааудиторна виховна робота кафедри

 

 1. Кафедра англійської філології і перекладу відповідальна за організаційно-виховну і культурно-просвітницьку роботу серед студентів ІІІ курсу. Відповідальна за організацію виховної роботи на кафедрі – ст. викл. Сніцар В.П.

На першому засіданні кафедри було призначено кураторів кафедри: доц. Мелько Х.Б., ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., ст. викл. Бєлишева В.В., викл. Кулешір М.М., викл. Маркову Ю.Р., викл. Єнька С.В., викл. Рахнянського В.В.

 1. Організаційно-виховна робота на кафедри англійської мови факультету перекладачів за звітній період проводилась у декількох напрямах: організаційно-виховні години, культурно-просвітницькі (позааудиторні) заходи, індивідуальні бесіди. Усі види роботи здійснювались відповідно до планів виховної роботи університету, факультету перекладачів, кафедри, індивідуальних планів наставників-кураторів академічних груп ІІІ курсу.

 

Організаційно-виховна робота

Викладачі кафедри обговорили в групах основні вимоги до організації навчального процесу з урахуванням змін, внесених адміністрацією університету в систему навчання з метою її вдосконалення.

Однією з найефективніших форм роботи зі студентською молоддю куратори вважають бесіди та дискусії з проблем сучасності, національно-патріотичного, морально-естетичного та професійного виховання, навчання.

З метою формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, соціальної відповідальності, свідомості особистості куратори провели бесіди зі студентами на такі теми:

— “Єдиний скарб у тебе – рідна мова” до Міжнародного дня рідної мови 21 лютого 2014р. (куратори, викладачі, студенти);

—  “Обираємо здоровий спосіб життя” (викл. Єнько С.В., студенти групи);

— виховна година, присвячена Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом
(1 грудня 2013р.);

— виховна година до Дня матері (11 травня 2014р.): куратори, студенти;

—  “Звичаї та традиції різних народів світу” (викл. Рахнянський В.В.);

— “Студент XXІ століття”;

— “Проблеми студентів сьогодення: соціальні аcпекти”;

Впродовж навчального року викладачами і кураторами кафедри було проведено диспути, круглі столи, дискусії зі студентами на теми:

“Професійні вимоги до перекладача: практичний досвід”;

— “Мої професійні вподобання”;

— “Студент XXІ століття”;

— “Переклад як засіб міжкультурної комунікації”.

Із залученням провідних викладачів-перекладачів кафедри
(проф. Корунець І.В., доц. Максімов С.Є.) було проведено круглі столи, дебати, диспути серед студентів ІІІ і ІУ курсів з обговоренням актуальних проблем перекладу, особливостей професії перекладача з нагоди Міжнародного дня перекладача (30 вересня 2013р.).

Заходи з виховання працелюбності, дисциплінованості; залучення студентів до творчої, науково-дослідної та пошукової роботи:

— бесіда “Правила поведінки в університеті та гуртожитку”, проведена кураторами груп (Маркова Ю.Р., Єнько С.В., Рахнянський В.В., Кулешір М.М., Бєлишев В.В., Ігнатенко Л.Ю., Мелько Х.Б.);

— проведення індивідуальних виховних бесід зі студентами про академічну успішність, запізнення на заняття, поведінку в університеті, шкідливі звички;

— випуск стіннівки на тему “Традиції, якими ми живемо” до тижня факультету перекладачів (21-28 лютого 2014р., відповідальна – ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., студенти);

— проведення бесіди зі студентами на тему “Факультет перекладачів: історія та сьогодення” (куратори, викладачі, студенти);

— проведення олімпіади з англійської мови та перекладу (25 лютого 2014р., відповідальні – ст. викл. Польова Е.В.; викл. Прокопчук М.М).

Переможцями олімпіади з англійської мови та перекладу, яка проводилась на кафедрі англійської мови і перекладу, є такі студенти:

1-ше місце – Б. Руденко, студентка IV курсу, група Па14-10, вона ж виборола ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (англійська), що проводив Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2-ге місце – А. Мартиновська, студентка IV курсу, група Па12-10;

3-тє місце – А. Бєлєнький, студент IV курсу, група Па03-10.

Студенти магістратури факультету перекладачів КНЛУ О. Давиденко (група Па57-13) і О. Федієнко (група Па52-13) вийшли до другого туру V-го Міжвузівського конкурсу молодих перекладачів, який проводився на кафедрі англійської філології і перекладу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету 14 березня 2014р. За підсумками конкурсу 2-ге місце посіла О. Давиденко. Федієнко Олександр отримав диплом учасника.

 

2.2. Культурно-просвітницькі заходи (позааудиторні заходи)

 

Куратори академічних груп залучали студентів до участі в масових заходах університету і факультету перекладачів.

З метою розвитку фахової компетенції студентів факультету перекладачів залучали до участі в англомовних дискусійних клубах, до відвідування англомовних ресурсних центрів. Так, 15-17 травня 2014р. для студентів ІУ і У курсів було проведено заходи кафедри англійської філології і перекладу з метою святкування Всеукраїнського фестивалю науки:

 

Дата і час проведення Захід Відповідальні особи Цільва аудиторія
15.05.2014р.14.00,

ауд. 523

Лекція на тему: «Досвід роботи перекладача-синхроніста в Раді Європи» К.філол.н., доц., Максімов С.Є. Студенти ОКР «магістр»
16.05.2014р.14.00,

ауд. 523

Майстер-клас на тему: «Традиції і новації художнього перекладу в Україні у ХІХ-ХХІ ст.» К.філол.н., проф., Корунець І.В. Студенти ОКР «бакалавр»

 

З метою розвитку світогляду і країнознавчої компетенції студентів факультету перекладачів куратори-наставники академічних груп організовували, згідно зі своїми індивідуальними планами, екскурсії в різноманітні історичні та культурні місця Києва (музеї, театри, місця відпочинку), а саме:

 • відвідування фестивалю «Нове німецьке кіно» (викл. Рахнянський В.В., студенти групи);
 • відвідування Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки; Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (викл. Маркова Ю.Р., викл. Кулешір М.М., студенти групи);
 • відвідування центру сучасного мистецтва “Pinchuk ART Center” (викл. Єнько С. В., студенти групи);
 • відвідування Музею історії моди; виставки “Психіатрія: індустрія смерті” (викл. Кулешір М.М., студенти групи);
 • відвідування Національного науковоприродничого музею НАН України (викл. Єнько С.В., студенти групи);
 • екскурсія до Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (ст. викл. Ігнатенко Л.Ю., студенти групи);
 • екскурсія англійською мовою “Київ – столиця України”;
 • ознайомча екскурсія студентів до Британської Ради;
 • проведення засідань дискусійного клубу за участю представників Студентської ради КНЛУ та викладачів кафедри психології і педагогіки (викл. Рахнянський В.В., студенти групи);
 • відвідування Американської бібліотеки Національного університету «КиєвоМогилянська академія«, прослуховування лекцій носіїв англійської мови (ст. викл. Бєлишев В.В., студенти групи);
 • відвідування кіноклубів (Києво-Могилянська академія) та участь в обговоренні фільмів іноземною мовою із представниками інших країн (доц. Мелько Х.Б.).

 

При кафедрі працюють студентські гуртки, спрямовані на активізацію наукової діяльності студентів. Студентам була запропонована робота в таких секціях, тематика яких відображає основну спрямованість курсових робіт:

 

№ з/п Назва гуртка, секції при кафедрі Посада, прізвище та ініціали керівника Кількість студентів-членів клубу
1 Морфологічні способи словотвору різних частин мови у зіставному аспекті Доц.
Мелешкевич Л.М.
35

 

2 Порівняльний аналіз лексики підлітків в англійській та українській мовах Доц.Мелешкевич Л.М 23
3 Особливості функціонування сенсорної лексики в англійській та українській мовах Доц. Мелько Х.Б. 43
4 Фразеологізми з квантитативним компонентом в англійській і українській мовах Доц. Мелько Х.Б. 26
5 Фразеологізми з ознакою кольору в англійській та українській художній літературі Викл.
Чернікова О.І.
15
6 Латинські запозичення в англійських і українських медичних текстах Викл.
Чернікова О.І.
37

 

Наставники академічних груп регулярно відвідували гуртожиток для контролю за дотриманням правил проживання студентів. Куратори та викладачі кафедри проводили зі студентами бесіди щодо правил поведінки в стінах університету та гуртожитку, запобігання паління, пияцтва, наркоманії; запізнення та пропусків занять.

Протягом навчального року куратори підтримували тісний зв’язок із батьками студентів. Куратори телефонували батькам, запрошували їх до університету, де проводили з ними бесіди щодо результатів навчання студентів.

Аналіз звітів кураторів-наставників груп свідчить про те, що в цілому викладачі виконали плани організаційно-виховної та культурно-просвітницької роботи.

 

Виховні заходи на кафедрі англійської філології і перекладу протягом 2013-2014 н.р. проведено на основі організаційних принципів та основних напрямів виховної роботи у вищих навчальних закладах, концептуальних засад національної освіти, з урахуванням професійної спрямованості і потреб студентів. Освітньо-виховні та культурно-просвітницькі заходи, проведені кураторами та викладачами кафедри, сприяють усебічному розвитку студентів, виявленню їх багатогранних талантів, залучають студентів до активного самопізнання і підвищують інтерес до навчання, наукової діяльності, цим самим зміцнюючи його авторитет на освітній ниві.

Детальну інформацію за всі роки дивіться тут

Share
Share