КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ

Про нові аспекти викладання економічних дисциплін говорили у Львівському коледжі інфокомунікацій НУ «Львівська політехніка»6 грудня  2017 року,  на базі ВСП Львівський коледж інфокомунікації НУ «Львівська політехніка», відбулось засіданні методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Участь у методичному об’єднанні  взяли і викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Львівського кооперативного коледжу економіки і права.

Відкрив засідання методичного об’єднання викладачів І-ІІ р.а. директор Львівського коледжу інфокомунікації НУ «Львівська політехніка», к.п.н., Богдан Камінський, який  привітав учасників методоб’єднання в стінах навчального закладу, охарактеризував діяльність коледжу, розповів, що найкращі випускники коледжу «Інфокомунікації» мають змогу продовжувати навчання за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр у Національному університеті «Львівська політехніка» та Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова, поділився досвідом, здобутками вишу, відповів на питання учасників засідання та побажав викладачам творчої наснаги та професійного натхнення у роботі.

«Дисципліни гуманітарного та соціально-економічних спрямування є основою формування особистості, підготовки молодих фахівців до життя. Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін є пошук того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти та її основних принципів. Викладацький склад циклової комісії формує у студентів ґрунтовні знання з дисциплін та високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять, шляхом вивчення і аналізу навчальних планів, програм, підручників, методичних матеріалів щодо змісту уроків, позааудиторної роботи, вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, впровадження новаторських досягнень педагогів та новітніх педагогічних технології. Коледж провадить освітню діяльність, пов’язану із підготовкою спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «кваліфікований робітник», – розповіла представник циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, коледжу «Інфокомунікації» Галина Петри

Джерело

Share
Добавить комментарий

Blue Captcha Image
Новый проверочный код

*

Share